28.2 C
Bangkok

Bitcoin Halving คือ อะไร ทำไมมีผลต่อราคา Bitcoin ?

Published:

สำหรับชาว Bitcoin จำเป็นต้องรู้คำว่า Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมต้องรู้ และส่งผลต่อ Bitcoin อย่างไร ? ไปดูกันได้เลย 

Bitcoin Halving คือ อะไร ? อัปเดต 2567

Bitcoin Halving คือ กระบวนการที่รางวัลสำหรับการขุดบล็อก Bitcoin ถูกลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ 210,000 บล็อก หรือประมาณทุก ๆ 4 ปี กระบวนการนี้เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญของ Bitcoin ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดจำนวน Bitcoin ที่จะมีการขุดออกมาได้ ซึ่งรวมทั้งหมดไม่เกิน 21 ล้าน Bitcoin

รายละเอียดและผลกระทบของ Bitcoin Halving

 1. กลไกการทำงาน:
  • ทุก ๆ 210,000 บล็อกที่ถูกขุด (ประมาณ 4 ปี) รางวัลสำหรับการขุดบล็อกใหม่จะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น:
   • การ Halving ครั้งแรกในปี 2012: รางวัลจาก 50 BTC ลดลงเหลือ 25 BTC
   • การ Halving ครั้งที่สองในปี 2016: รางวัลจาก 25 BTC ลดลงเหลือ 12.5 BTC
   • การ Halving ครั้งที่สามในปี 2020: รางวัลจาก 12.5 BTC ลดลงเหลือ 6.25 BTC
   • การ Halving ครั้งต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2024 และจะลดรางวัลลงเหลือ 3.125 BTC
 2. ผลกระทบต่อราคา Bitcoin:
  • ลดอุปทานใหม่: การ Halving จะลดจำนวน Bitcoin ที่ถูกขุดใหม่เข้าสู่ตลาด ซึ่งในทางทฤษฎีจะทำให้ความกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานลดลง ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากความต้องการยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
  • ผลกระทบทางจิตวิทยา: นักลงทุนมักจะมองว่า Bitcoin Halving เป็นเหตุการณ์ที่ส่งสัญญาณว่ามูลค่าของ Bitcoin อาจเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น
 3. ผลกระทบต่อผู้ขุด (Miners):
  • รายได้ลดลง: เนื่องจากรางวัลต่อบล็อกลดลงครึ่งหนึ่ง รายได้จากการขุด Bitcoin ของนักขุดจะลดลงถ้าหากราคาของ Bitcoin ไม่เพิ่มขึ้นตาม
  • การแข่งขันสูงขึ้น: นักขุดจะต้องพยายามทำให้การขุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ซึ่งอาจทำให้การใช้งานเครื่องมือที่ทันสมัยและการลงทุนในเทคโนโลยีการขุดเพิ่มขึ้น
 4. ผลกระทบต่อระบบนิเวศของ Bitcoin:
  • ความมั่นคงในระยะยาว: การ Halving เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการรักษาความเสถียรของอุปทาน Bitcoin ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ Bitcoin มีความเป็นสินทรัพย์ที่หายาก (scarce asset)
  • การเติบโตของเครือข่าย: การลดลงของรางวัลทำให้ Bitcoin มีการกระจายอำนาจที่มากขึ้นและเสริมสร้างการเติบโตของเครือข่ายในระยะยาว

Bitcoin Halving เป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความหายากและความเสถียรของ Bitcoin ในระยะยาว ส่งผลต่อราคาของ Bitcoin และรายได้ของนักขุด ทั้งนี้นักลงทุนและผู้ที่สนใจควรติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบของ Bitcoin Halving

การที่รางวัลจากการขุด Bitcoin ลดลงทุก ๆ 4 ปี หมายความว่า อุปทาน (Supply) ของ Bitcoin ที่ค่อนข้างจำกัดอยู่แล้ว จะยิ่งจำกัดลงไปอีก

ในขณะที่อุปสงค์ (Demand) ใน Bitcoin กลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากข่าวที่บริษัทต่าง ๆ พากันเข้าซื้อ Bitcoin ไม่ว่าจะเป็น TeslaMicroStrategySquare รวมถึงธนาคารระดับโลกที่เริ่มสนใจ Bitcoin เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sach, หรือ Morgan Stanley เป็นต้น

ท่ามกลางสภาวะที่อุปทานของ Bitcoin ลดน้อยลง ขณะที่อุปสงค์กลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามทฤษฎีแล้ว ราคาของ Bitcoin จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ตามภาพประกอบด้านบน โดยเส้นสีฟ้าคือช่วงที่เกิด Bitcoin Halving

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการคาดการณ์ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถรับรองได้ว่าราคา Bitcoin จะปรับขึ้นอีกหลัง Bitcoin Halving ครั้งต่อไป นักลงทุนควรมีวิจารณญาณ และบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยแนะนำใช้เงินเย็นเข้ามาลงทุน และศึกษาทำความเข้าใจสินทรัพย์ที่จะลงทุนให้ละเอียด

ทำไมต้องมี Bitcoin Halving

Bitcoin Halving เป็นกลไกที่สำคัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษามูลค่าและเสถียรภาพของ Bitcoin ในระยะยาว โดยมีหลายเหตุผลที่ทำให้ Bitcoin Halving มีความจำเป็น ดังนี้:

1. ควบคุมอุปทาน Bitcoin

หนึ่งในหลักการพื้นฐานของ Bitcoin คือการมีอุปทานที่จำกัด โดยจะมีเพียง 21 ล้าน Bitcoin ที่สามารถถูกขุดได้ทั้งหมด การลดจำนวนรางวัลที่นักขุดได้รับในแต่ละบล็อกลงครึ่งหนึ่งทุก 210,000 บล็อก (หรือประมาณทุก ๆ 4 ปี) เป็นวิธีการควบคุมการเข้าสู่ตลาดของ Bitcoin เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุปทานในอัตราที่รวดเร็วเกินไป

2. รักษาความหายาก (Scarcity)

 • หลักการของความหายาก: สินทรัพย์ที่มีจำกัดมักจะมีค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่มีอุปทานไม่จำกัด ความหายากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Bitcoin มีมูลค่า
 • การลดการสร้าง Bitcoin ใหม่: โดยการ Halving จะทำให้ Bitcoin ใหม่เข้าสู่ตลาดน้อยลง ทำให้ความหายากของ Bitcoin เพิ่มขึ้น และด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือคงที่ ราคาของ Bitcoin จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว

3. กระตุ้นความต้องการ (Demand)

 • จิตวิทยาตลาด: เหตุการณ์ Halving มักจะถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลดีต่อราคา Bitcoin เนื่องจากมันสื่อถึงการลดอุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ผู้ลงทุนมักจะตอบสนองด้วยการซื้อ Bitcoin มากขึ้นก่อนและหลังการ Halving
 • การเพิ่มความสนใจ: Halving สร้างความสนใจและการพูดถึงในสื่อ ซึ่งทำให้นักลงทุนใหม่สนใจเข้ามาในตลาด Bitcoin มากขึ้น

4. สร้างความยั่งยืนในการขุด Bitcoin

 • รางวัลการขุดและค่าธรรมเนียม: เมื่อรางวัลจากการขุดลดลง นักขุดจะต้องพึ่งพาค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ระบบเครือข่ายมีการใช้งานมากขึ้น และสร้างความยั่งยืนในการทำงานของระบบในระยะยาว
 • การพัฒนาเทคโนโลยี: เนื่องจากการขุด Bitcoin ยากขึ้น นักขุดจะต้องพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีการขุดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด

5. การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

 • การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุปทาน: โดยการลดรางวัลการขุดลงครึ่งหนึ่งในทุก ๆ Halving อัตราการเพิ่มขึ้นของอุปทาน Bitcoin จะลดลง ทำให้ Bitcoin มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำ
 • การสร้างเสถียรภาพระยะยาว: การลดลงของอัตราการขุดใหม่ในแต่ละครั้งทำให้มีการคาดการณ์และวางแผนการลงทุนได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเสถียรภาพให้กับราคา Bitcoin ในระยะยาว

6. การกระตุ้นการกระจายอำนาจ (Decentralization)

 • การสนับสนุนการขุดแบบกระจาย: ด้วยรางวัลที่ลดลง การแข่งขันในตลาดขุด Bitcoin จะสูงขึ้น นักขุดขนาดเล็กก็ยังคงสามารถแข่งขันได้ ซึ่งช่วยกระตุ้นการกระจายอำนาจของระบบการขุดและลดการกระจุกตัวของอำนาจในการควบคุมเครือข่าย

 

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img