28 C
Bangkok

Thailand ESG Fund คืออะไร

Published:

“กองทุน ESG ประเทศไทย” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มที่ครอบคลุมของประเทศไทยเพื่อบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับภูมิทัศน์การลงทุน เปิดตัวโครงการนี้ด้วยการสร้างกองทุนรวม 22 กองทุนที่เน้นหลัก ESG กองทุนเหล่านี้พัฒนาโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 16 แห่ง ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย และคาดว่าจะมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมาย ESG ของประเทศ

คุณสมบัติที่สำคัญของกองทุน ESG ไทย ได้แก่:

สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ผู้ลงทุนในกองทุนเหล่านี้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30% ของเงินได้พึงประเมิน โดยจำกัดไว้ที่ 100,000 บาทต่อปีภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาอย่างน้อยแปดปีนับจากวันที่ซื้อ

จุดมุ่งเน้นการลงทุน: กองทุนเน้นลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงหุ้นและตราสารหนี้ที่สอดคล้องกับประเด็นด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน

ผลประโยชน์ระยะยาว: โครงการนี้ได้รับการออกแบบไม่เพียงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืนของประเทศไทย แต่ยังเพื่อช่วยเหลือบุคคลในการสร้างเงินออมเพื่อการเกษียณที่เพียงพอ ด้วยการลงทุนในกองทุนเหล่านี้ ผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในความพยายามด้านความยั่งยืนของประเทศในขณะที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การสนับสนุนด้านกฎระเบียบ: โปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันการเงินและภาครัฐของไทยหลายแห่ง ความร่วมมือนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมหลักการ ESG ในภูมิทัศน์การลงทุนของประเทศ

การยกเว้นภาษีกำไรจากการขายหุ้น: รัฐบาลจะยกเว้นผู้ลงทุนจากภาษีกำไรจากการขายหุ้นหากพวกเขาถือเงินไว้จนกว่าจะครบกำหนด อย่างไรก็ตาม จะมีการคิดภาษีและค่าปรับหากขายกองทุนก่อนเวลาที่กำหนด

การมีส่วนร่วมสู่เป้าหมายระดับชาติ: กองทุน ESG ไทยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าใกล้เป้าหมายที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะเป้าหมายที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2508

โครงการริเริ่มนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการปัจจัย ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทย และมอบโอกาสในการลงทุนที่ยั่งยืน

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถสำรวจแหล่งที่มา: ThailandESG​​, ธนาคารกรุงเทพ​​, SCB Asset Management​​, The Asset​​, Asia Asset Management​​, SEC Thailand​​ และ Thailand Business News​​

กบข. กับ กองทุน ESG เกี่ยวกันอย่างไร

กบข.” หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในประเทศไทย เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ส่วน “กองทุน ESG” หมายถึง กองทุนที่ลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และการกำกับดูแลองค์กร (Governance) เป็นหลัก

การเกี่ยวข้องระหว่างกบข. กับกองทุน ESG อาจอยู่ที่การลงทุนหรือการบริหารจัดการเงินทุนของกบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอาจเลือกที่จะลงทุนในกองทุนที่มีนโยบาย ESG เพื่อสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่ดี การลงทุนด้วยมุมมอง ESG อาจช่วยให้กบข. สามารถรักษาผลตอบแทนระยะยาวได้ดีขึ้น และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ การลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญในกองทุนที่มีนโยบาย ESG ยังสามารถสร้างแรงกดดันต่อองค์กรต่างๆ ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการ ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img