29 C
Bangkok

รวม 139 ชื่อลูกชาย ตามวันเกิด พร้อมความหมายปังๆ

Published:

ปัจจุบันนี้คนที่กำลังจะมีลูกก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก แม้กระทั้งชื่อของลูกก็ต้องเป็นมงคล หลายคนที่มีลูกผู้ชายก็ต้องหา ชื่อลูกชาย ที่มีความหมายดีๆ อีกทั้งยังดีตามวันเกิดอีกด้วย วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝาก สามารถนำไปตั้งได้และความหมายแต่ละชื่อดีสุด ๆ อีกด้วย

รวม 130 ชื่อลูกชาย ตามวันเกิด พร้อมความหมายปังๆ

ชื่อลูกตามวันเกิดและความหมายดีๆ 

วันอาทิตย์ชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี สำหรับเด็กที่เกิดวันนี้ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

 1. กรชวัล แปลว่า รุ่งเรือง มีรัศมีรุ่งเรือง
 2. กันต์ แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ
 3. คณาธิป แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า
 4. คิรากร แปลว่า พูดเก่ง พูดดี
 5. คุณากร แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี
 6. จิรเมธ แปลว่า มีความฉลาดนาน
 7. ชัชชน แปลว่า นักสู้
 8. ชัชรินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
 9. ณภัทร แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 10. ภาณุภัทร แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง
 11. อินทัช แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
 12. อชิระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

วันจันทร์  ใช้ได้ทุกตัวอักษร แต่ไม่ควรมีสระต้องห้าม ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และตัวการันต์

 1. กฤต แปลว่า กระทำแล้ว
 2. คมกฤช แปลว่า คมของกริช
 3. จักรกฤช แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น
 4. ชนัต แปลว่า ฝูงชน
 5. ชยธร แปลว่า ทรงชัย
 6. ณัช แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้
 7. ตฤณ แปลว่า หญ้า
 8. ธนกร แปลว่า สร้างทรัพย์สิน
 9. พชรพล แปลว่า แข็งแกร่งดุจเพชร

 

วันอังคาร ชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

 1. จรณินท์ แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
 2. ชนานันท์ แปลว่า ยินดีในหมู่คน
 3. ณัฐพล แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์
 4. ดนุสรณ์ แปลว่า มีตนเองเป็นที่พึ่ง
 5. ธนเดช แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 6. ปัญจพล แปลว่า มีพลังห้าอย่าง
 7. พชร แปลว่า เพชร
 8. ธนิน แปลว่า มีทรัพย์ร่ำรวย
 9. สรวิชญ์ แปลว่า มีความรู้และแกล้วกล้า

ชื่อลูกชาย

วันพุธ กลางวันชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 1. กรวีร์ แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน
 2. กีรติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ
 3. ขัตติย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
 4. ธาดา แปลว่า ผู้สร้าง
 5. นครินทร์ แปลว่า เจ้าเมือง
 6. ปกรณ์ แปลว่า คัมภีร์
 7. ภรัณยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

 

เกิดวันพุธ กลางคืนชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 1. ชัชรินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
 2. ชาคริต แปลว่า ผู้มีความเพียร
 3. ราเชน แปลว่า ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง
 4. ลิขิต แปลว่า ผู้ทรงหนังสือ, การขีดเขียน
 5. ศตนันท์ แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
 6. อติวิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

วันพฤหัสบดีชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

 1. ไกรวิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 2. กฤษฎิ์ แปลว่า ฉลาด
 3. คิรากร แปลว่า พูดเก่ง พูดดี
 4. คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี
 5. เจษฎากร แปลว่า ผู้มีความตั้งใจที่ดี
 6. ชรัณ แปลว่า การต่อสู้ที่มีชัย
 7. ชลัช แปลว่า เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
 8. ฐาปกรณ์ แปลว่า ตำรา
 9. ภูริช แปลว่า แผ่นดิน
 10. ปรมะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด
 11. ปัณณ์ แปลว่า หนังสือ
 12. วสุ แปลว่า สมบัติ
 13. หิรัญ แปลว่า เงินทอง
 14. อุกฤษฎ์ แปลว่า ประเสริฐสุด
 15. ไอศูรณ์ แปลว่า มีที่พึ่ง

 

วันศุกร์ชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ

 1. กฤติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน
 2. กิตติภพ แปลว่า ความมีเกียรติ
 3. โกเมศ แปลว่า ดอกบัว
 4. เขมินท์ แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 5. เขมทัต แปลว่า ผู้ให้ความเกษม
 6. คณิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ
 7. ณัฐกฤต แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 8. เตชินท์ แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 9. ปุณณัตถ์ แปลว่า ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
 10. ภาคิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร
 11. สมิทธ์ แปลว่า ความสำเร็จ

 

วันเสาร์ชื่อลูกไม่ควรมีอักษรกาลกิณี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 1. เขมินทร์ แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
 2. จิรายุ แปลว่า มีอายุยืน
 3. ธนัช แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 4. ปริชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้
 5. ภูริช แปลว่า แผ่นดิน
 6. เมธัส แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
 7. โยธิน แปลว่า ผู้ชนะ
 8. วิชญะ แปลว่า นักปราชญ์
 9. อริญชย์ แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

เป็นยังไงกันบ้างกับชื่อมงคลต่าง ๆ นอกจากชื่อมงคลตามวันเกิดแล้ว เรายังรวบรวมชื่อเด็กผู้ชายยอดฮิตในปี พ.ศ. นี้มาฝากอีกด้วยนะ

ไอเดียชื่อลูกชายแบบไทย ๆ ความหมายดี

 1. กันต์ แปลว่า ชอบใจหรือพอใจ
 2. เขม แปลว่า ความสบายใจ เกษมสำราญ
 3. เข็มทิศ แปลว่า เครื่องมือบอกทิศทาง
 4. คีริน แปลว่า ภูเขาใหญ่
 5. คิมหันต์ แปลว่า ฤดูร้อน
 6. จอมทัพ แปลว่า ผู้ครองตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ
 7. ณดล แปลว่า อิสระ
 8. ณภัทร แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 9. ตฤณ แปลว่า หญ้า
 10. ต้นน้ำ แปลว่า แหล่งกำเนิดของน้ำ
 11. ตะวัน แปลว่า ดวงอาทิตย์
 12. แทนคุณ แปลว่า ตอบแทน
 13. ธีร์ แปลว่า นักปราชญ์
 14. ธาดา แปลว่า ผู้สร้าง
 15. นาวา แปลว่า ยศทหารเรือ
 16. นะโม แปลว่า นอบน้อม
 17. นักรบ แปลว่า ผู้ชำนาญหรือมีหน้าที่ในเรื่องรบ
 18. ปกป้อง แปลว่า การคุ้มครองป้องกัน
 19. ปริญญ์ แปลว่า เต็มบริบูรณ์
 20. เป็นต่อ แปลว่า เหนือกว่า
 21. ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน
 22. ภาค แปลว่า ฝ่าย ภาค
 23. ภาคิน แปลว่า ผู้มีโชค
 24. มาวิน แปลว่า ชนะ
 25. มีคุณ แปลว่า ความดีที่มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 26. ไรวินท์ แปลว่า มีทรัพย์
 27. รัมย์ แปลว่า ความยินดี
 28. วายุ แปลว่า ลม พายุ
 29. ศานต์ แปลว่า สงบ
 30. ศิลา แปลว่า หิน
 31. สิงโต แปลว่า เจ้าแห่งสัตว์ป่า
 32. อธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ไอเดียชื่อลูกแบบอินเตอร์ ๆ ไม่ตกเทรนด์

 1. กัปตัน แปลว่า ผู้นำ
 2. กวิน แปลว่า ความดีงาม
 3. คริสต์ แปลว่า ชื่อของพระเยซู
 4. เคน แปลว่า ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้
 5. เจได มีที่มาจาก ตัวละครที่มีพลังพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง สตาร์วอร์ส
 6. แชมเปญ แปลว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากฝรั่งเศส
 7. โชกุน แปลว่า จอมทัพแห่งญี่ปุ่น
 8. เซนต์ แปลว่า นักบุญ คนดี
 9. ดีน แปลว่า คณบดี หัวหน้าคณะ
 10. ไตเติล แปลว่า บทนำเรื่องของภาพยนตร์หรือละคร
 11. ธีโอ แปลว่า พระเจ้า
 12. โนเอล แปลว่า เทศกาลคริสต์มาส
 13. เบสท์ แปลว่า ดีเยี่ยม
 14. ปรินซ์ แปลว่า เจ้าชาย
 15. แพนเตอร์ แปลว่า เสือดำ
 16. พรีเมียร์ แปลว่า หัวหน้า ครั้งแรก
 17. ฟีฟ่า แปลว่า สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ
 18. มาร์เวล แปลว่า มหัศจรรย์
 19. ยูตะ แปลว่า เทพบุตร
 20. ริช แปลว่า ร่ำรวย
 21. เร็น แปลว่า สง่างาม
 22. วิคเตอร์ แปลว่า ผู้ชนะ
 23. สกาย แปลว่า ท้องฟ้า
 24. ออกัส แปลว่า เดือนสิงหาคม
 25. อิกคิว มีที่มาจาก ตัวละครเณรน้อยเจ้าปัญญา
 26. เฮง แปลว่า โชคดี
 27. โฮป แปลว่า ความหวัง
 28. ฮ่องเต้ แปลว่า จักรพรรดิจีน

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.lazada.co.th/blog

 

 

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img