29.2 C
Bangkok

หนังสือพัฒนาตนเอง น่าสนใจ อ่านแล้วเป็นคนใหม่

Published:

การพัฒนาตนเองนั้นหลายคนก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเพราะหลายคนพึงพอใจที่จะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาตนเองนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีและไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำสิ่งใดเป็นพิเศษ เพราะถ้าหากการกระทำใดที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง เราก็สามารถนับสิ่งนั้นเป็นวิธีการพัฒนาตนเองในแบบฉบับของเราได้ เรานั้นอยากจะพัฒนาด้านไหนเรานั้นก็สามารถหาวิธีได้ตามใจเราชอบเลย แต่วันนี้เราจะมาหนังสือมาป้ายยา เกี่ยวกับ หนังสือพัฒนาตนเอง จะมีเล่มไหนบ้างไปตามกันได้เลย

ก่อนที่เรานั้นจะไปอ่าน  หนังสือพัฒนาตนเอง เรามารู้จักกันก่อนกับ การพัฒนาตนเอง คืออะไร?

การพัฒนาตนเองนั้น คือชุดของการกระทำที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวันและด้านวิชาชีพให้กับตัวเอง ซึ่งสิ่งที่เราอยากจะพัฒนานั้นเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ต้องการ อาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องเล็กน้อย เช่น ปรับเวลาตื่นนอน ปรับพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย หรือเป็นเรื่องใหญ่ๆ อย่างการปรับเปลี่ยนความคิดต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตนเองได้เช่นกัน

โดยส่วนมากแล้ว การพัฒนาตนเองนั้นมีเป้าหมายในการทำให้ตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้น ซึ่งคำว่าดีมากขึ้นนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองมากน้อยแค่ไหน อาจจะไม่มีมาตรฐานในการวัดขนาดนั้น แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน โดยส่วนมาก การได้พัฒนาตนเองตามเป้าหมายของแต่ละคนนั้น ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตนเองแล้ว

ทำไมต้องพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองนั้นเป็นเหมือนการสร้างโอกาสในการพบปะกับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตที่จะช่วยให้ภาพรวมการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โอกาสทางการงาน โอกาสทางการเงิน โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โอกาสในการประสบความสำเร็จ โอกาสต่างๆ เหล่านี้ล้วนเริ่มต้นจากความคิดหรือก้าวเล็กๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และการพัฒนาตนเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชีวิต เพราะชีวิตนั้นคือการเรียนรู้ การได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ จากโอกาสที่ได้มาจากการพัฒนาตนเองนั้น ก็จะช่วยให้เราได้บทเรียนในสิ่งต่างๆ ที่พบเจอในชีวิต และนำมาปรับใช้กับตนเองให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจโลกและมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย

ข้อดีของการพัฒนาตนเอง มีอะไรบ้าง

การพัฒนาตนเองนั้นล้วนให้แต่ข้อดีมากมาย แต่ส่วนมากนั้นจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ แต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งที่เกิดจากการพัฒนาตนเองนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว โดยข้อดีของการพัฒนาตนเองนั้นเราได้รวบรวมมา 2 ข้อ ดังนี้

 • ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การพัฒนาตนเองนั้นช่วยให้ใจเราเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ และตั้งคำถามพร้อมหาคำตอบในสิ่งต่างๆ ที่พบเจอรอบตัวอยู่เสมอ ที่จะต่อยอดให้เราได้พบกับคำถามหรือสิ่งใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้พร้อมเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน
 • ทำให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ แน่นอนว่าการอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร ไม่ช่วยให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ การจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการไปถึงเป้าหมาย และการวางแผนที่ดีและรัดกุม เมื่อมีความรู้และมีเป้าหมายแล้ว การพัฒนาตนเองตามแผนการและความรู้ที่มี ก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถไปถึงเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ

เคล็ดลับในการพัฒนาตนเองที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน

 • พัฒนาเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว การใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่เป็นความสนใจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น การอ่านหนังสือจากลิสต์การแนะนำหนังสือพัฒนาตนเอง ถ่ายรูป ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยว เล่นเกม สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับตัวเอง และช่วยกระตุ้นให้การพัฒนาทักษะอื่นๆ นั้นเพิ่มมากขึ้น
 • พัฒนาเกี่ยวกับกรอบความคิด การพัฒนาเกี่ยวกับกรอบความคิดนั้นคือการได้พบกับความสำเร็จและความล้มเหลว และตกผลึกความคิด ที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนากรอบความคิดให้กว้างมากขึ้น และสามารถเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ ได้
 • พัฒนาเกี่ยวกับเป้าหมายอย่างชาญฉลาด การมีเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้คุณสามารถมองเห็นหนทางไปสู่เป้าหมาย รวมไปถึงสามารถวางแผนในการเข้าไปถึงเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ที่จะช่วยให้คุณนั้นเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
 • พัฒนามุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลว ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลวนั้น จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และคิดค้นหาหนทางในการพัฒนาจากความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จ
 • พัฒนาเกี่ยวกับจุดแข็งของตัวเอง การค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอนั้น จะช่วยให้เราสามารถใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ และเป็นตัวกระตุ้นที่จะช่วยให้เราสามารถใช้จุดแข็งนี้ในการต่อยอดพัฒนาส่วนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • พัฒนาเกี่ยวกับการขอบคุณ การขอบคุณง่ายๆ นั้นก็เป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณมีความสุข รวมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี ที่จะช่วยต่อยอดทั้งในด้านความคิดและมุมมองเชิงบวกในการใช้ชีวิตได้
 • พัฒนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดอารมณ์ของเรา และการพัฒนาหรือกระชับความสัมพันธ์นั้นจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์ของคนรอบข้างได้ไปพร้อมๆ กัน
 • พัฒนาเกี่ยวกับความหมายของชีวิต การค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองเกี่ยวกับความหมายของชีวิตว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไร เพื่อใคร อะไรคือความสุข อะไรคือสิ่งที่เราต้องการ เราสามารถสร้างสังคมที่ดีได้อย่างไร เราสามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวได้อย่างไร ก็จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกาย ความคิด และจิตใจได้ด้วยเช่นกัน

 

แนะนำหนังสือพัฒนาตนเอง

มาถึงหัวข้อหลักกันแล้ว วันนี้เราได้รวบรวมมาทั้งหมด 8 เล่ม จะมีเล่มไหนบ้างนั้นและจะมีหนังสือที่เราเคยอ่านไปแล้วหรือไม่ มาดูกัน

เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวเองมาเป็นไลฟ์โค้ช

รายละเอียด : เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวเองมาเป็นไลฟ์โค้ช

นึกถึงตัวเองเป็นอันดับแรกไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่มานั่งกังวลเรื่องอดีตหรืออนาคตไม่ปล่อยให้เรื่องแย่ ๆ มาทำลายวันดี ๆใช้ชีวิตง่าย ๆ สบาย ๆ แบบนี้เห็นจะมีแต่แมวเท่านั้น!พบกับ 40 คำแนะนำที่จะทำให้ชีวิตคุณเบาสบายขึ้นในทุก ๆ ด้านจากไลฟ์โค้ชขนฟูที่อยู่เคียงข้างคุณมาตลอด

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว

รายละเอียด : พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว

พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว

อยู่กับตัวเองได้ ทำอะไรคนเดียวเป็น คือทักษะสำคัญของคนที่รู้จักตัวเอง มีเสน่ห์ และสร้างสรรค์ ตรงกันข้าม คนที่ต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาจะไม่มีวันได้รู้จักตัวเองจริงๆ ซ้ำยังเสียเวลาชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ

 • คนที่ต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาแคร์ว่าจะมีเพื่อนกี่คน
 • คนที่ทำอะไรคนเดียวได้ไม่แคร์ว่าต้องมีเพื่ิอนกี่คน
 • ไม่ได้ขัดเกลาเอกลักษณ์ของตัวเอง
 • ได้ขัดเกลาเอกลักษณ์ของตัวเองมีเสน่ห์ดึงดูด
 • มัวแต่กลัวถูกเกลียดจนไม่ได้ลงมือทำตามความฝันของตัวเอง
 • ไม่กลัวถูกเกลียด จึงมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายของตนเอง
 • ฝืนคบเพื่อนที่เข้ากับตัวเองไม่ได้
 • ได้ผูกมิตรกับคนที่สำคัญกับตัวเองจริงๆ
 • อยู่กับคนอื่นๆ ก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยว
 • อยู่ได้สบายๆ ทั้งกับตัวเองและคนอื่น

โกะโด โทคิโอะ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเอง เจ้าของผลงานขายดีตลอดกาล “เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข” ใช้พลังของการเป็นคนที่ทำอะไรคนเดียว ช่วยให้คุณเฉียบคม แข็งแกร่ง และเป็นอิสระยิ่งขึ้น ทั้งในด้านตัวตน ความคิด และจิตวิญญาณ ขับเคลื่อนคุณอย่างทรงพลังสู่ทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

Mini Habits นิสัยจิ๋ว ของคนที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด : Mini Habits นิสัยจิ๋ว ของคนที่ประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนตัวเองแค่ 0. 1% จากเมื่อวาน ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นทุกด้านแบบทันตาเห็น หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตชาวญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 1.5ล้านคนทุกความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงแต่ใครบอกว่า การเปลี่ยนแ แปลงครั้งใหญ่กันล่ะจริง ๆ แล้วแค่เปลี่ยนวันละ 0.1% ก็พอ ไม่ว่าจะเรื่องงาน เงิน หรือชีวิต มาเริ่มสร้าง “นิสัยจิ๋ว” กันเถอะถึงแม้จะเป็นกิจวัตรเล็ก ๆ ง่าย ๆ แต่กลับมีพลังมหาศาล

และสามารถนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ดังใจ

 • หมั่นขยับมือข้างที่ไม่ถนัด
 • ฟัง 80% พูด 20%
 • พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้สึกดี
 • พูดความฝันที่ปรารถ รารถนาออกมาระหว่างอาบน้ำ
 • ทำางานที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกดิ์
 • เชื่อในลางสังหรณ์ ถ้ำไม่ไหวก็อย่าฝืน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

ช่างหัวคุณสิครับ! IGNORE EVERYBODY

รายละเอียด : ช่างหัวคุณสิครับ! IGNORE EVERYBODY

พบกับ 40 วิธีมองโลกแบบมุมกลับ จาก Hugh Macleod นักเขียนโฆษณาและนักวาดการ์ตูนชื่อดัง เจ้าของเว็บไซต์ gapingvoid.com ที่จะช่วยให้คุณปลดแอกตัวเองจากเสียงวิจารณ์ของคนอื่น แล้วลงมือสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมา

สารบัญ : ช่างหัวคุณสิครับ! IGNORE EVERYBODY

 • อย่าฟังความเห็นคนอื่น
 • ไม่ต้องเป็นไอเดียใหญ่โต ขอแค่เป็นไอเดียของคุณเองก็พอ
 • ให้เวลากับมัน
 • ไอเดียที่ีดีมักจะมีวัยเด็กที่โดดเดี่ยวเสมอ
 • ถ้าแผนธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับการรอให้คนใหญ่คนโตมา “ค้นพบ” ล่ะก็ แผนของคุณอาจล้มเหลว
 • คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง
 • ทุกคนเกิดมาเป็นนักสร้างสรรค์

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

100 วิธีเขียนอังกฤษอย่างมีชั้นเชิงและทรงพลัง(100 Ways to Improve Your Writing)

รายละเอียด : 100 วิธีเขียนอังกฤษอย่างมีชั้นเชิงและทรงพลัง(100 Ways to Improve Your Writing)

การเขียนที่ดีไม่ใช่แค่รู้คำศัพท์หรือหลักไวยากรณ์แต่ยังต้องสามารถทำให้คนคล้อยตาม  ปลุกความรู้สึกแรงกล้าหรือแม้กระทั่งมีพลังเปลี่ยนความคิดคนได้

คู่มือขนาดกะทัดรัดเล่มนี้รวบรวม 100 เทคนิคที่ทรงพลังที่สุดซึ่งจะช่วยให้คุณเขียนภาษาอังกฤษ  (หรือภาษาใดก็ตาม)  ได้อย่างมีชั้นเชิงไม่ว่าจะเป็นอีเมล  รายงาน  นิยาย  หรือจดหมายรักคุณสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าให้เป็นผลงานชิ้นเอกได้ทันที!

เทคนิคเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจนทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นคู่มือการเขียนที่คลาสสิกที่สุดและครองอันดับหนังสือขายดีต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

อย่า อยู่ อย่าง ยาก

รายละเอียด : อย่า อยู่ อย่าง ยาก

คำแนะนำเพื่อรับมือและก้าวข้ามเรื่องยาก ๆ ทั้งหลายเกี่ยวกับเพื่อน ความรัก การงาน ความเป็นอยู่ มายด์เซ็ต + อื่น ๆ  บันทึกของนักเขียนดัง “เวโรนิกา เดียร์ลี” ที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขัน ผนวกลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์สุดเจ๋ง ถ่ายทอดอย่างตรงจุดและสร้างสรรค์ สำรวจประเด็นสำคัญของชีวิตในด้านต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่สุขภาพจิต อันตรายจากการคิดมาก ไปจนถึงภาพลักษณ์ร่างกาย ภาระ ความรัก ครอบครัว เงิน และเพื่อนฝูง ช่วยให้คุณตระหนักได้ว่า คุณสามารถทำสารพันสิ่งยากได้จริง ๆ นะ และปรับชีวิตให้ควบรวมกับสารพัดสิ่งพังพินาศได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

 

ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

รายละเอียด : ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน  และเทคนิคที่เขาค้นพบจากการทำงานร่วมกับผู้บริหารชั้นนำของญี่ปุ่น  แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรเพิ่มพูน  “ความช่างสังเกต”  แบบก้าวกระโดดภายใน 90 นาที คนที่มองไม่เห็น  ต่อให้มีโอกาสมากมายอยู่ตรงหน้า  มองเป็นหมื่นครั้งก็ยังไม่เห็น ส่วนคนที่มองเห็น  แค่มีโอกาสผ่านตาไปเพียงเสี้ยววินาทีก็มองเห็นแล้ว เพียงแค่อ่านและนำไปใช้  โอกาสไหนๆ ก็ไม่พลาดสายตาคุณไปอย่างแน่นอน!

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 

The Psychology of Money : จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

รายละเอียด : The Psychology of Money : จิตวิทยาว่าด้วยเงิน

“เงิน” พรอันประเสริฐและคำสาปแช่งอันขมขื่นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

หลายคนเหลือกินเหลือใช้ หลายคนอดมื้อกินมื้อ

หลายคนนอนอุ่น หลายคนไร้บ้าน

หลายคนมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในระดับวินาที

หลายคนไม่เคยจะมีตลอดชั่วนาตาปี

หลายคนสุขสบาย หลายคนขมขื่นข้นแค้น

และอีกมากมาย ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากเงินทั้งสิ้น… จริงหรือ?

หากระยะเวลา คือหนึ่งในตัวแปรต่อความชำนาญในสิ่งใดๆ

คนเราก็น่าจะมีทักษะทางการเงินที่ดีพอจนสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตได้

ไปจนถึงการได้มาซึ่งอิสรภาพและการใช้ชีวิตตามแบบที่ใจปรารถนา

เพราะเงินนั้นวนเวียนอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาดูโลกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก www.naiin.com

 


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก 

ขอบคุณข้อมูลจาก shopee.co.th/blog

 

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img