29.2 C
Bangkok

10 ผลไม้ที่ทำให้ น้ำตาลในเลือดสูง

Published:

โรคเบาหวานหรือ น้ำตาลในเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเนื่องจากการสร้างหรือการใช้งานฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้ปกติ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่สุดคือความไม่สามารถใช้งานอินซูลินในร่างกายอย่างเหมาะสมหรือเซลล์ที่ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างถูกต้อง

น้ำตาลในเลือดสูง โรคนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม ระดับน้ำตาลในเลือดสูงในครอบครัว พร้อมกับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายน้อยหรือขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงเป็นต้น

โรคน้ำตาลในเลือดสูงสามารถกำจัดการได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมน้ำหนัก และการรักษาเครื่องในร่างกายเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาและการตรวจคัดกรองประจำเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ยังมีผลไม้ที่ยังทำให้เป็นโรคน้ำตาลในเลือดสูง ดังนั้นการที่เรานั้นจะเลือกทานผลไม้ก็ต้องดูอีกด้วยว่าผลไม้ที่เราจะกินทำให้น้ำตาลในเลือดสูงไหม วันนี้เราเลยรวบรวมมาฝากว่ามีผลไม้ชนิดไหนบ้าง

น้ำตาลในเลือดสูง

 

1.ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยและมีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ไม่ได้มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด การทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่วนใหญ่มักเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตสูง โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลงวดหรือคาร์โบไฮเดรตรวมกันกับไขมันสูง ซึ่งจะกระตุ้นการเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้

นอกจากนี้ มีหลายประเภทของลิ้นจี่ มักมีการใส่น้ำตาลหรือผลไม้สีเขียวแก่ลิ้นจี่เพื่อเพิ่มความหวาน แต่การใส่น้ำตาลนั้นไม่ได้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นโดยตรง แต่สามารถทำให้ปริมาณการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอาจมีผลกระตุ้นให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้บ้าง แต่นั่นไม่ใช่เป็นผลของลิ้นจี่โดยตรง แต่เป็นผลของการใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในอาหารที่บริโภคร่วมกันกับลิ้นจี่

 

น้ำตาลในเลือดสูง

2.องุ่น เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ และมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง โดยเฉพาะในรูปแบบของน้ำตาลที่เรียกว่าโรสิน ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของน้ำตาลที่พบได้ในผลไม้ เรื่องนี้ทำให้การบริโภคองุ่นสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยเฉพาะในกรณีที่บริโภคองุ่นในปริมาณมาก และในบางกรณี องุ่นอาจถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในกระบวนการการผลิต ทำให้มีปริมาณน้ำตาลสูงขึ้น

การบริโภคองุ่นอย่างสม่ำเสมอและเป็นส่วนตัวอย่างในเขตจำกัดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด นอกจากนี้ การเลือกบริโภคองุ่นในปริมาณที่เหมาะสมในกระบวนการอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมและสมดุลกับปริมาณไฟเบอร์และสารอาหารอื่น ๆ จะช่วยลดความผิดปกติในระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารจัดการระดับน้ำตาลในเลือดของตนให้เหมาะสม

 

น้ำตาลในเลือดสูง

3.เมล่อน เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอ่อนๆ และมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่น้อยกว่าผลไม้บางชนิด เช่น องุ่นหรือกล้วย เมล่อนมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง แต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่า ที่ทำให้เมล่อนมักจะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม น้ำตาลในเลือดมักจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูง ที่ทำให้เมล่อนถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมหรือใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น เมล่อนที่ใช้ในการผลิตเมล่อนแชร์เบต หรือน้ำเมล่อนที่ใส่น้ำตาลเพิ่ม

ดังนั้นการบริโภคเมล่อนในรูปแบบสดและมีสุขภาพดีอย่างเดียวไม่ควรเพิ่มปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือด แต่ควรระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเพิ่มเติมที่เสียและมากจากเมล่อนที่ปรุงแต่งไป

 

น้ำตาลในเลือดสูง

4.สับปะรด เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานและมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูง แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงน้อยกว่าผลไม้บางชนิด เช่น กล้วยหรือมะละกอ ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำตาลส่วนใหญ่จากธาตุน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโทส อย่างไรก็ตามธาตุน้ำตาลนี้ไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด นอกจากนี้ สับปะรดยังมีปริมาณไฟเบอร์สูงซึ่งช่วยลดความเร็วในการดูดซึมน้ำตาลจากระบบย่อยอาหารลงในเลือดได้

อย่างไรก็ตาม สับปะรดบางครั้งอาจถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในกระบวนการการผลิต หรือใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ซึ่งอาจทำให้การบริโภคสับปะรดที่มีน้ำตาลเพิ่มขึ้นส่งผลให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ ดังนั้น การบริโภคสับปะรดในรูปสดและไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเติมจึงไม่ควรทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น แต่ควรระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเพิ่มเติม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอื่นที่มีความหวานสูงได้

น้ำตาลในเลือดสูง

5.แตงโม มีรสชาติหวานและปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูง โดยพบได้ในรูปของธาตุน้ำตาลที่ชื่อว่าฟรุกโทส ที่มีส่วนรับผิดชอบในการทำให้แตงโมมีรสหวาน อย่างไรก็ตามฟรุกโทสนี้ไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

อย่างไรก็ตาม การบริโภคแตงโมในปริมาณมากอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยอื่น ๆ เช่น การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงร่วมกับแตงโม ซึ่งอาจทำให้มีการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดได้

ดังนั้น การบริโภคแตงโมในปริมาณที่เหมาะสมและร่วมกับการบริโภคอาหารที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณน้ำตาลที่รับประทานโดยรวมในแต่ละวันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

น้ำตาลในเลือดสูง

6.มะม่วง เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยและมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูง โดยปริมาณน้ำตาลนี้มาจากธาตุน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโทส ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการทำให้ผลไม้มีรสหวาน

แต่การบริโภคมะม่วงในปริมาณที่เหมาะสมและในรูปแบบที่สด โดยไม่มีการเติมน้ำตาลหรือส่วนผสมอื่นที่มีน้ำตาลสูง ไม่ควรทำให้เกิดการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยตรง แต่ควรระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์มะม่วงที่มีการเติมน้ำตาลหรือส่วนผสมอื่นที่มีน้ำตาลสูง เช่น มะม่วงกระป๋องหรือน้ำมะม่วงที่เพิ่มน้ำตาลเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การรับประทานมะม่วงร่วมกับอาหารที่มีความสมดุล และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดีควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อข้อเสนอแนะและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง

 

น้ำตาลในเลือดสูง

7.กล้วย มีความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในรูปของธาตุน้ำตาลเช่น ธาตุฟรุกโทส ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานแก่ผลไม้ การบริโภคกล้วยในปริมาณที่สมควรและไม่มีส่วนเสริมด้วยน้ำตาลหรือสารที่มีน้ำตาลสูง จะไม่ทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยตรง แต่ในบางกรณี กล้วยอาจถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในกระบวนการการผลิต หรือใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ทำให้การบริโภคกล้วยเป็นส่วนผสมของอาหารที่มีน้ำตาลสูงสามารถทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้

นอกจากนี้ สารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกล้วยอาจมีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมของน้ำตาลในเลือด ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ เช่น ในกล้วยมีใยอาหารที่ช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลลดลง แต่ในบางรูปแบบอาจมีการเพิ่มน้ำตาล หรืออาจทำให้การดูดซึมของน้ำตาลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับประทานกล้วยในปริมาณที่เหมาะสมและร่วมกับอาหารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

น้ำตาลในเลือดสูง

8.ลำไย มีรสชาติหวานธรรมชาติและมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูง โดยส่วนใหญ่มาจากธาตุน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโทส ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานให้กับผลไม้ การบริโภคลำไยในปริมาณที่สมควรและไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเติมหรือสารที่มีน้ำตาลสูง จะไม่ทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ลำไยอาจถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในกระบวนการการผลิต หรือใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ซึ่งอาจทำให้การบริโภคลำไยเป็นส่วนผสมของอาหารที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งสามารถทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้

นอกจากนี้ ลำไยอาจมีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมของน้ำตาลในเลือด โดยมีความสัมพันธ์กับการสลายอาหารและการดูดซึมในระบบย่อยอาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้บ้าง อย่างไรก็ตาม การรับประทานลำไยในปริมาณที่เหมาะสมและร่วมกับอาหารที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณน้ำตาลที่รับประทานโดยรวมในแต่ละวันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

น้ำตาลในเลือดสูง

9.ส้ม มีรสชาติหวานธรรมชาติและมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูง โดยส่วนใหญ่มาจากธาตุน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโทส ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานให้กับผลไม้ การบริโภคส้มในปริมาณที่สมควรและไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเติมหรือสารที่มีน้ำตาลสูง จะไม่ทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ส้มอาจถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในกระบวนการการผลิต หรือใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ซึ่งอาจทำให้การบริโภคส้มเป็นส่วนผสมของอาหารที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งสามารถทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้

นอกจากนี้ ส้มอาจมีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมของน้ำตาลในเลือด โดยมีความสัมพันธ์กับการสลายอาหารและการดูดซึมในระบบย่อยอาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้บ้าง อย่างไรก็ตาม การรับประทานส้มในปริมาณที่เหมาะสมและร่วมกับอาหารที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณน้ำตาลที่รับประทานโดยรวมในแต่ละวันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

น้ำตาลในเลือดสูง

10.มะละกอมีรสชาติหวานธรรมชาติและมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูง โดยส่วนใหญ่มาจากธาตุน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโทส ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานให้กับผลไม้ การบริโภคมะละกอในปริมาณที่สมควรและไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเติมหรือสารที่มีน้ำตาลสูง จะไม่ทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี มะละกออาจถูกใส่น้ำตาลเพิ่มเติมในกระบวนการการผลิต หรือใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ซึ่งอาจทำให้การบริโภคมะละกอเป็นส่วนผสมของอาหารที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งสามารถทำให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้

นอกจากนี้ มะละกออาจมีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมของน้ำตาลในเลือด โดยมีความสัมพันธ์กับการสลายอาหารและการดูดซึมในระบบย่อยอาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้บ้าง อย่างไรก็ตาม การรับประทานมะละกอในปริมาณที่เหมาะสมและร่วมกับอาหารที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณน้ำตาลที่รับประทานโดยรวมในแต่ละวันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก 

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img