27.5 C
Bangkok

7 วิธีเล่นกับน้องหมาให้มีความสุข ฉบับมือใหม่

Published:

การเล่นกับน้องหมาไม่เพียงแค่เป็นการสร้างความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศให้ดีในบ้าน แต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความใกล้ชิดและสร้างความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับน้องหมาของคุณด้วย นี่คือวิธีเล่นกับน้องหมาเพื่อให้โดนใจ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยกับ 7 วิธีเล่นกับน้องหมาให้มีความสุข

7 วิธีเล่นกับน้องหมาให้มีความสุข ฉบับมือใหม่

1.การลูบหัวน้องหมา การลูบหัวน้องหมาเป็นพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนมระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง การลูบหัวน้องหมาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของความรักและความไว้วางใจระหว่างเจ้าของกับน้องหมาของตน นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างความรู้สึกมั่นใจและเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองฝ่ายด้วยกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังเมื่อลูบหัวน้องหมาเนื่องจากมันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้ โดยเฉพาะหากมีการใช้มือที่ไม่สะอาดหรือมีสิ่งบกพร่องที่อาจทำให้ส่งโรคได้ง่าย ดังนั้น การล้างมือก่อนและหลังจากการสัมผัสสัตว์เลี้ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การลูบหัวน้องหมาควรทำอย่างอ่อนโยนและเหมาะสมเพื่อไม่ให้ทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกไม่สบายใจหรือเครียดได้ด้วย.

จุดที่น้องหมาชอบให้ลูบ

หน้าผาก: บริเวณนี้มีต่อมรับความรู้สึกอยู่มาก การลูบหน้าผากอย่างเบามือจะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

ใบหู: น้องหมาหลายตัวชอบให้เกาหรือลูบบริเวณใบหู การสัมผัสเบาๆ จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

ใต้คาง: บริเวณนี้มีต่อมน้ำลายอยู่ การลูบบริเวณใต้คางจะช่วยกระตุ้นให้น้องห มาหลั่งน้ำลาย ช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

ลำตัว: การลูบไล้ลำตัวจากคอไปยังหาง จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

 

2.การลูบหน้า เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้น้องหมีความสุข ผ่อนคลาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและน้องห มา ลองสังเกตุว่าน้องห มาของคุณชอบให้ลูบหน้าตรงไหน และใช้เวลานวดคลึงอย่างเบามือ น้องห มาของคุณจะรู้สึกมีความสุขและผูกพันกับคุณมากขึ้น การลูบหน้าน้องหมาสามารถทำให้น้องหมีความสุขได้หลายแง่มุม

จุดที่น้องหมาชอบให้ลูบ

หน้าผาก: บริเวณนี้มีต่อมรับความรู้สึกอยู่มาก การลูบหน้าผากอย่างเบามือจะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

แก้ม: น้องห มาหลายตัวชอบให้ลูบแก้ม การสัมผัสเบาๆ จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

ใต้คาง: บริเวณนี้มีต่อมน้ำลายอยู่ การลูบบริเวณใต้คางจะช่วยกระตุ้นให้น้องห มาหลั่งน้ำลาย ช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

ริมฝีปาก: น้องหมาบางตัวชอบให้ลูบริมฝีปาก การสัมผัสเบาๆ จะช่วยให้น้องหมารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

 

3.การเกาคาง เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้น้องหมาความสุข ผ่อนคลาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและน้องหมา ลองสังเกตุว่าน้องหมาของคุณชอบให้เกาคางตรงไหน และใช้เวลานวดคลึงอย่างเบามือ น้องหมาของคุณจะรู้สึกมีความสุขและผูกพันกับคุณมากขึ้น

จุดที่น้องหมาชอบให้เกา

ใต้คาง: บริเวณนี้มีต่อมน้ำลายอยู่ การเกาบริเวณใต้คางจะช่วยกระตุ้นให้น้องหมาหลั่งน้ำลาย ช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

คาง: น้องหมาหลายตัวชอบให้เกาคาง การสัมผัสเบาๆ จะช่วยให้น้อง รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

ลำคอ: การเกาไล่จากคางลงมาบริเวณลำคอ จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

 

4.การลูบหูน้องหมา

การลูบหูน้องหมาเป็นท่าทีเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและความเอ็นดูต่อน้องหมาของคุณ มันเป็นท่าทีที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและความรักที่คุณมีในน้องหมาของคุณ การลูบหูน้องหมาสามารถทำให้น้องหมารู้สึกสบายใจและมีความสุข นอกจากนี้ มันยังเป็นท่าทีที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและน้องหมาของคุณอีกด้วย.

การลูบหูน้องหมาไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณเท่านั้น แต่ยังสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับคุณเองด้วย.

จุดที่น้องหมาชอบให้ลูบ

โคนหู: น้องหมาหลายตัวชอบให้ลูบโคนหู การสัมผัสเบาๆ

ด้านหลังใบหู: บริเวณนี้มีเส้นเลือดอยู่มาก การลูบบริเวณนี้จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

ใต้ใบหู: บริเวณนี้มีต่อมน้ำลายอยู่ การลูบบริเวณใต้ใบหูจะช่วยกระตุ้นให้น้องหมาหลั่งน้ำลาย ช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

 

5.การลูบอุ้งมือ (หรือจมูก) ของน้องหมาเป็นท่าทีที่มักจะถูกใช้เพื่อแสดงความรักและความอบอุ่นต่อสัตว์เลี้ยง นี่เป็นพฤติกรรมที่บอกถึงความเชื่อมั่นและความรักที่คุณมีในน้องหมาของคุณ การลูบอุ้งมือของน้องหมายังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของการติดต่อและความเชื่อมั่นระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย มันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจระหว่างคุณและน้องหมาของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วย การลูบอุ้งมือของน้องหมายังสามารถทำให้น้องหมารู้สึกสบายใจและมีความสุขเช่นกัน ดังนั้น การลูบอุ้งมือน้องหมาเป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณอีกด้วย

จุดที่น้องหมาชอบให้ลูบ

กลางฝ่ามือ: น้องหมาหลายตัวชอบให้ลูบกลางฝ่ามือ การสัมผัสเบาๆ จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

นิ้วเท้า: บริเวณนี้มีเส้นประสาทอยู่มาก การลูบบริเวณนี้จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

ด้านข้างของอุ้งเท้า: บริเวณนี้มีต่อมเหงื่ออยู่ การลูบบริเวณนี้จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและเย็นสบาย

 

  1. ลูบคอ การลูบคอของน้องหมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและความเอ็นดูต่อสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างเช่นเดียวกับการลูบหัวหรืออุ้งมือ การลูบคอสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างคุณและน้องหมาของคุณได้ มันเป็นท่าทีที่มอบความสบายใจและความอบอุ่นให้กับน้องหมา การลูบคอยังสามารถเป็นท่าที่ช่วยให้น้องหมารู้สึกสบายใจและปลอดภัย โดยมักจะทำให้มันรู้สึกสบายใจและสงบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความสุขและสุขภาพทั้งทางกายและจิตของสัตว์เลี้ยงของคุณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการลูบคอน้องหมาควรทำอย่างอ่อนโยนและเหมาะสมเพื่อไม่ให้ทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกไม่สบายใจหรือเครียดได้ด้วย

จุดที่น้องหมาชอบให้ลูบ

ใต้คาง: บริเวณนี้มีต่อมน้ำลายอยู่ การลูบบริเวณใต้คางจะช่วยกระตุ้นให้น้องหมาหลั่งน้ำลาย ช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

ลำคอ: การลูบไล่จากคอลงมาบริเวณลำคอ จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

ด้านข้างของคอ: บริเวณนี้มีเส้นเลือดอยู่มาก การลูบบริเวณนี้จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

 

7.การลูบพุงของน้องหมา เป็นพฤติกรรมที่สามารถทำให้น้องหมารู้สึกสบาย และเชื่อมั่นในความรักและความเอ็นดูของคุณ การลูบพุงอาจช่วยให้น้องหมามีความสบายตัว และสร้างความผ่อนคลาย แต่ควรทำอย่างอ่อนโยนและเหมาะสม เพื่อไม่ให้ทำให้น้องหมารู้สึกไม่สบายหรือเครียดได้ การลูบพุงสามารถทำเป็นท่าที่นำมาสำหรับการสร้างสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคุณและน้องหมาของคุณได้อีกด้วย แต่ควรใช้การประทับใจอย่างเหมาะสม และคำชมอย่างเป็นกันเองเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและสนุกสนานระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้การลูบพุงเป็นท่าที่ก่อให้เกิดความไม่สบายหรือเสียสมดุลในการเคลื่อนไหวของน้องหมาได้ และควรระมัดระวังอย่างเดียวไม่ให้เกิดการทำร้ายต่อสุขภาพของน้องหมาได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอ่อนโยน เช่น ริมหู คอ และท้อง

จุดที่น้องหมาชอบให้ลูบ

กลางพุง: น้องหมาหลายตัวชอบให้ลูบกลางพุง การสัมผัสเบาๆ จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

ด้านข้างของพุง: บริเวณนี้มีเส้นเลือดอยู่มาก การลูบบริเวณนี้จะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

ใต้ท้อง: บริเวณนี้มีต่อมน้ำลายอยู่ การลูบบริเวณใต้ท้องจะช่วยกระตุ้นให้น้องหมาหลั่งน้ำลาย ช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลาย

 


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

 

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img