27.5 C
Bangkok

ทฤษฎีโลกแบน VS ทฤษฎีโลกกลม

Published:

ทฤษฎีโลกแบน (Flat Earth theory) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงว่าโลกเป็นรูปแบบแผ่นหรือรูปแบบแผ่นราบ โดยทฤษฎีนี้ปฏิเสธความเชื่อที่แพร่หลายว่าโลกเป็นทรงกลม

ส่วนใหญ่ทฤษฎีโลกแบนถูกมองว่าเป็นทฤษฎีที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และมีหลายหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโลกนั้นมีรูปทรงกลม และมีการเคลื่อนที่และการหมุนที่สอดคล้องกับลักษณะทางกฎศาสตร์ของวัตถุที่มีมวลใหญ่ เช่น การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ รวมถึงภาพถ่ายจากอวกาศที่แสดงให้เห็นรูปร่างของโลกที่เป็นทรงกลมอย่างชัดเจน

การยึดถือทฤษฎีโลกแบนมักมาพร้อมกับความเชื่อทางศาสนา, หรือความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่ไม่เชื่อในความจริงทางวิทยาศาสตร์ และมักถูกมองเป็นแนวคิดที่ผิดสมมติฐาน คิดต่างจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้มากกว่าและเชื่อถือได้

ทฤษฎีโลกแบน VS ทฤษฎีโลกกลม

แน่นอนว่า ทฤษฎีโลกกลม ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงกว้างในวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมทั่วโลก เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีหลักฐานมากมายที่รองรับ

ทฤษฎีโลกแบน VS ทฤษฎีโลกกลม

  1. การมองเห็นรูปร่างของโลกจากอวกาศ: ภาพถ่ายดาวเทียมและอวกาศที่แสดงให้เห็นรูปร่างของโลกที่เป็นทรงกลมอย่างชัดเจน
  2. การเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วง: การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ รวมถึงแรงโน้มถ่วงที่มีผลต่อการหมุนของโลก ให้เห็นว่าโลกต้องมีรูปทรงกลม
  3. การหมุนรอบตัวเอง: การเดินเรือหรือเดินทางไปที่ทุกทิศทางบนโลกและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทิศทางแสงเงาของวัตถุ เช่น การพบว่าเงาของวัตถุเปลี่ยนไปตามทิศทางของแสงตามเวลาของวันและฤดู
  4. การวัดความสูงของดาวตกและเงาที่เกิดขึ้น: การสร้างตึกสูงหรือเสาไฟฟ้าที่ใหญ่พอ จะสามารถวัดเงาที่เกิดขึ้นและสามารถคำนวณความสูงของโลกได้
  5. การสำรวจภูมิศาสตร์: การสำรวจทางภูมิศาสตร์และภูมิทัศน์ของโลก ได้แสดงให้เห็นว่าโลกมีลักษณะที่สอดคล้องกับรูปทรงกลม

การเชื่อในทฤษฎีว่าโลกเป็นทรงกลมเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างในวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพราะมีหลักฐานมากมายที่รองรับ และการยอมรับที่ดีขึ้นในการสื่อสารและการศึกษาที่สนับสนุนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของโลกและจักรวาลที่เราอยู่ในปัจจุบัน

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img